Bezpieczny iPdom

powrót

         Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom staje się jednym z ważniejszych zadań stawianych inwestorowi, a później zarządcy osiedla.  

Efektem zastosowania prawidłowo dobranego systemu ochrony jest wzrost wspomnianego poczucia bezpieczeństwa lokatorów oraz skuteczne monitorowanie budynków i terenów osiedlowych.

Służy temu instalacja systemu monitoringu, nadzoru i kontroli dostępu.

System iPdom pozwala na:Monitoring

poprzez podłączenie do sieci osiedlowej  kamer IP stworzenie odpowiedniego  systemu monitoringu. Jego zakres i możliwości mogą być modyfikowane w dowolnym momencie w zależności od rosnących potrzeb.


System monitoringu pozwala między innymi  na:
  • podgląd (również zdalny) wszystkich dostępnych kamer (parking, plac zabaw, garaż),
  • nagrywanie obrazów,
  • umieszczenie centrum monitoringu w dowolnym miejscu (np. administracja osiedla, siedziba firmy ochraniającej),
Kontrola Dostępu

panele wejściowe PW pracują również jako zamek kodowy. Poprzez sieć osiedlową mogą być sterowane zdalnie. Wszelkie służby techniczne, inkasenci, listonosze mogą otrzymać dostęp do pomieszczeń zamkniętych (klatka schodowa, pomieszczenia służbowe) tylko i wyłącznie poprzez uzyskanie kodu (np. jednorazowego, czasowego).

Instalowane w panelach czytniki kart zbliżeniowych poprawiają komfort użytkowania.

System umożliwia:
  • zdalne generowanie indywidualnych kodów dostępu, również jednorazowych lub czasowych,
  • zdalne udostępnianie pomieszczeń, również spoza sieci osiedlowej ,
  • przekazywanie wywołań i wideo połączeń na portiernię, do ochrony lub innego lokatora,
  • zdalny odczyt zawartości panelu abonenckiego.

Dostęp do tych systemów może być określany z poziomu administracji lub ochrony. Lokatorzy mogą mieć dostęp tylko do pewnej grupy kamer i pomieszczeń. Do innych dostęp pozostanie możliwy jedynie z poziomu administratora lub ochrony.

Aktualności

Strona 1 z 3  > >>

Kontakt telefoniczny z konsultantami Naszej Firmy:58  524 01 60 do 68

Kontakt e-mail: ipdom@cti.mikrotel.pl


więcej informacji